Các điểm thu gom tại:

T.P. HCM >
T.P. Hà Nội >

Yêu cầu thu gom
 - Yêu cầu thu gom cho Doanh Nghiệp
 - Yêu cầu thu gom cho Hộ Gia Đình

Yêu cầu thông qua Hotline: 0933882205

Liên hệ qua Facebook:
Facebook.com/Vietnamtaiche

 

Chào mừng bạn đến Việt Nam Tái Chế!

Việt Nam Tái Chế là chương trình được khởi xướng bởi các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử nhằm thu hồi miễn phí các thiết bị đã qua sử dụng hoặc bị hỏng để bảo đảm việc tái chế an toàn và thân thiện với môi trường.

Tất cả các thiết bị đã qua sử dụng được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được xử lý một cách an toàn và thân thiện môi trường nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo một quy trình xử lý rác thải điện tử chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn theo các quy định của luật môi trường. 

Kết quả là việc xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng của quý vị thông qua chương trình Việt Nam Tái Chế sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên tự nhiên.

Chúng tôi tái chế. Chúng tôi quan tâm.