Thiết bị được thu hồi cho những tổ chức nào?

Cơ quan, Tổ chức Nhà nước và khách hàng Doanh nghiệp

Cơ quan, Tổ chức Nhà nước và khách hàng Doanh nghiệp có thể thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng của họ thông qua chương trình Việt Nam Tái Chế. Sau khi đăng ký thu gom, những cơ quan này có thể dễ dàng yêu cầu dịch vụ lấy rác miễn phí thông qua trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc qua điện thoại bất cứ khi nào họ đã thu gom ít nhất 1 cbm (khối) thiết bị đã qua sử dụng.

Vui lòng bấm vào đây để đăng ký >

Quý vị đã đăng ký rồi?
Vui lòng bấm vào đây để yêu cầu lấy rác >

 

Khách hàng tư nhân/hộ gia đình

Người tiêu dùng tư nhân/ hộ gia đình hãy mang các thiết bị đã qua sử dụng của mình đến các điểm thu gom được chỉ định.
Cho đến nay, chúng tôi đã thiết lập các điểm thu gom tại TP.HCM, Và tương lai sẽ thiết lập thêm nhiều điểm thu gom tại Hà Nội.

Xem bản đồ các điểm thu gom tại TP.HCM >

Xem bản đồ các điểm thu gom tại Hà Nội >

 

Vui lòng bảo đảm loại bỏ mọi thứ cá nhân gắn liền với thiết bị trước khi quý vị chuyển trả thiết bị về cho chúng tôi, trong đó có dữ liệu. Tiếc là chúng tôi không thể trả lại bất kỳ thiết bị nào hay hỗ trợ về bảo mật dữ liệu cho quý vị.
Vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện > của chúng tôi.