Việt Nam Tái Chế thực hiện những dịch vụ gì cho nhà sản xuất?

Việt Nam Tái Chế là chương trình tuân thủ giúp các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử thực hiện trách nhiệm của mình theo các nghĩa vụ luật định có hiệu lực về việc thu hồi và xử lý phế phẩm tại Việt Nam.

Các dịch vụ bao gồm

  • Thay mặt cho các thành viên của chúng tôi, quản lý việc thu gom, thu hồi và tái chế thân thiện với môi trường các thiết bị điện – điện tử và pin thải các loại.
     
  • Xây dựng và triển khai các sáng kiến và chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm thúc đẩy chương trình phát triển.
     
  • Tư vấn cho các thành viên về những nghĩa vụ tuân thủ theo quy định pháp luật.

Theo đó, việc đăng ký chương trình Việt Nam Tái Chế sẽ giúp các nhà sản xuất giảm bớt khó khăn trong việc thiết lập quy trình thu hồi của riêng họ. Chương trình này cũng giúp họ được hưởng lợi nhờ chi phí thấp hơn và góp phần tạo ra tác động tích cực cho hoạt động xanh của họ.

 

Tôi có thể tham gia chương trình bằng cách nào >