An toàn & môi trường

Việt Nam Tái Chế chỉ hợp tác với các dơn vị xử lý rác thải nguy hại được cấp phép tại Việt Nam cũng như đáp ứng những tiêu chuẩn chặt chẽ về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường.

Tất cả các rác thải điện tử được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được thu gom và xử lý một cách chuyên nghiệp nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa tài nguyên và đảm bảo việc xử lý rác thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường. Sứ mệnh của chương trình là giảm thiểu rác thải điện tử và nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại cũng như việc xử lý đúng cách các sản phẩm điện tử ở cuối dòng đời sử dụng.