Tuyên bố miễn trừ

Tuyên bố Quyền riêng tư

Quy định chung

Những dữ liệu cá nhân của quý vị (như chức danh, họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin ngân hàng, số thẻ tín dụng) được chúng tôi xử lý tuyệt đối theo các quy định về luật quyền riêng tư dữ liệu của Đức. Các điều khoản sau đây mô tả loại, phạm vi và mục đích thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các trang web của chúng tôi. Nếu các đường liên kết trên trang web của chúng tôi dẫn quý vị đến các trang khác, vui lòng tìm hiểu với những trang đó về cách thức xử lý dữ liệu của quý vị trong những trường hợp như vậy.

 

Dữ liệu kiểm kê

(1) Những dữ liệu cá nhân của quý vị, trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện mối quan hệ hợp đồng này (dữ liệu kiểm kê) xét theo việc hình thành, tổ chức nội dung và sửa đổi, chỉ được sử dụng để hoàn thành hợp đồng. Ví dụ, đối với những hàng hóa cần gửi đi, tên và địa chỉ của quý vị phải được chuyển đến nhà cung cấp hàng hóa.

(2) Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị hoặc nếu không có cơ sở pháp lý, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ không được chuyển cho các bên thứ ba nằm ngoài phạm vi thực hiện hợp đồng này. Sau khi hoàn thành hợp đồng, dữ liệu của quý vị sẽ được chặn lại để không thể tiếp tục được sử dụng. Sau khi hết thời hạn theo quy định về thuế và thương mại, những dữ liệu này sẽ được xóa bỏ trừ khi quý vị thể hiện sự cho phép rõ ràng cho việc tiếp tục sử dụng dữ liệu.

 

Phân tích trang Web bằng Google Analytics

Website này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. (Google). Google Analytics sử dụng các cookie, nghĩa là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của quý vị cho phép phân tích việc sử dụng trang web của quý vị. Những thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng website này của quý vị thường được truyền đến máy chủ Google tại Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó. Tuy nhiên, trong trường hợp việc ẩn danh IP được kích hoạt trên website này, địa chỉ IP của quý vị sẽ được Google cắt ngắn trước trong phạm vi các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc các nước khác là một bên của hợp đồng về Khu vực kinh tế châu Âu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, một địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền đến máy chủ Google tại Hoa Kỳ và được cắt ngắn tại đó. Thay mặt cho chủ sở hữu website này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng website của quý vị, biên dịch các báo cáo về các hoạt động trên website và cung cấp cho người điều hành website những dịch vụ khác liên quan đến website và sử dụng Internet. Địa chỉ IP được gửi đi từ trình duyệt của quý vị như là một phần của Google Analytics sẽ không được phối trộn với các dữ liệu khác của Google. Quý vị có thể ngăn chặn việc lưu trữ của cookie bằng cách thiết lập hợp lý phần mềm trình duyệt cua quý vị; tuy nhiên, trong trường hợp này, vui lòng lưu ý rằng quý vị có thể sẽ không thể sử dụng đầy đủ mọi tính năng được cung cấp bởi website này. Bên cạnh đó, quý vị có thể ngăn chặn việc Google thu thập và xử lý những dữ liệu được tạo ra bởi cookie và có liên quan đến việc sử dụng website của quý vị (bao gồm địa chỉ IP của quý vị) bằng cách tải về và cài đặt một plug-in trình duyệt từ liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Website này sử dụng  Google Analytics với phần mở rộng “anonymizeIP()”, các địa chỉ IP được cắt ngắn trước khi xử lý tiếp theo nhằm loại bỏ việc liên quan trực tiếp đến các cá nhân.

 

Việc sử dụng các plug-in Truyền thông Xã hội

Twitter

Các website của chúng tôi sử dụng các plug-in của Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Hoa Kỳ (dưới đây được gọi là “Twitter”). Những plug-in này được nhận biết bởi logo Twitter, hình một chú chim màu xanh dương trên nền sáng. Khi đưa vào nút “Tweet”, Twitter nhận thông tin về trang web tương ứng của website của chúng tôi mà quý vị đã truy cập. Quý vị đăng nhập vào Twitter, Twitter có thể gán việc truy cập của quý vị vào tài khoản Twitter của quý vị.

Khi chọn nút Tweet, một kết nối đến máy chủ Twitter được thực hiện bởi Twitter. Nếu quý vị đăng nhập vào Twitter, quý vị có thể trực tiếp “tweet” liên kết của chúng tôi.

Để xem thêm thông tin về chức năng và việc xử lý dữ liệu của quý vị và việc sử dụng dữ liệu tiếp theo của Twitter, vui lòng xem thông tin quyền riêng tư của Twitter tại trang: http://twitter.com/privacy

 

Facebook

Các website của chúng tôi sử dụng các plug-in xã hội của facebook.com, được vận hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Hoa Kỳ. Các plug-in có thể được nhận ra theo hình thức logo Facebook hoặc phần bổ sung “Plug-in Xã hội Facebook”. Ví dụ, nếu quý vị bấm vào nút “Thích” hoặc để lại bình luận, những thông tin liên quan sẽ được truyền trực tiếp từ trình duyệt của quý vị đến Facebook và được lưu trữ tại đó. Ngoài ra, Facebook công khai các lần thích của quý vị với bạn bè trên Facebook của quý vị. Nếu quý vị đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể gán trực tiếp bằng chứng về trang web của chúng tôi đến tài khoản Facebook của quý vị. Ngay cả khi quý vị không đăng nhập vào Facebook hoặc chưa có tài khoản Facebook, trình duyệt của quý vị cũng sẽ gửi thông tin (ví dụ, những trang web nào mà quý vị đã gọi, địa chỉ IP của quý vị) đến Facebook để lưu trữ tại đây. Để xem thông tin về việc Facebook xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và các quyền liên quan của quý vị, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư dữ liệu của Facebook tại trang: http://www.facebook.com/policy.php. Nếu quý vị không muốn Facebook ánh xạ những dữ liệu được thu thập về quý vị thông qua các trang Web của chúng tôi đến tài khoản Facebook của quý vị, quý vị phải thoát khỏi Facebook trước khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi.

 

Thông tin về cookie

(1) Nhằm tối ưu hóa sự hiện diện trên web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các cookie. Đây là những tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ chính của máy tính của quý vị. Những cookie này được xóa đi sau khi quý vị đóng trình duyệt. Các cookie khác vẫn còn nằm trên máy tính của quý vị (cookie dài hạn) và cho phép sự ghi nhận của cookie về lần truy cập tiếp theo của quý vị. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện hiệu năng truy cập trang web của quý vị.

 (2) Quý vị có thể ngăn chặn việc lưu trữ của cookie bằng cách chọn tùy chọn “vô hiệu hóa cookie” trên thiết lập trình duyệt của quý vị. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế các chức năng trên Internet mà chúng tôi cung cấp.

 

Bản tin

Sau khi đăng ký bản tin, địa chỉ email của quý vị sẽ được sử dụng cho các mục đích quảng cáo của riêng chúng tôi trừ khi quý vị hủy bỏ nhận bản tin. Việc hủy bỏ có thể thực hiện vào bất kỳ lúc nào. Sự đồng ý dưới đây đã được quý vị đưa ra một cách rõ ràng và độc lập, hoặc có thể thực hiện trong tiến trình đăng ký. Vâng, vui lòng gửi tôi bản tin. Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Nếu quý vị không muốn nhận bản tin nữa, vui lòng hủy đăng ký như sau: Vui lòng gửi email với chủ đề “Hủy đăng ký” đến news@rev-log.com.

 

Công bố

Theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang, quý vị có quyền được thông tin miễn phí về những dữ liệu được lưu trữ của quý vị, và có thể được quyền chỉnh sửa, ngăn chặn hoặc xóa bỏ các dữ liệu đó. Quý vị có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ email sau: info@rev-log.com

 

Nguồn: http://www.muster-vorlagen.net, XING AG Hamburg