Ứng dụng di động VT

Với ứng dụng này, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ lấy rác miễn phí cho các thiết bị đã qua sử dụng mà quý vị đã thu gom.

 

Ứng dụng di động Việt Nam Tái Chế đã có mặt trên hệ điều hành Android và iOS.

Xin vui lòng nhấn vào liên kết để được dẫn đến kho ứng dụng.